Patienter i lysbehandling kan møde frit i klinikkens åbningstid

(undtagen kl. 12.00 - 12.45).

Patienter, som udebliver fra aftalt lysbehandling og forløb, bliver afsluttet.